logo Sykehusapotek Nord

Samhandling

Samhandling bidrar til en smidig overgang mellom sykehus og kommune De siste årene har vi sett følgende utviklingstrender innen helseområdet: -Større andel av eldre i befolkningen -Kortere liggetid i sykehus -Mer avansert behandling i hjemmet

For sykehusapotekene handler samhandling om å:

  • Sikre god informasjonsoverføring vedrørende pasientens legemiddelbruk til neste behandler (fastlege, sykehjem, hjemmesykepleie).
  • Sikre forsyning av legemidler etter utskrivelse fra sykehus.

Dette er spesielt viktig for deg som skal behandles med:

  • Medisiner som hovedsakelig brukes på sykehus for eksempel injeksjoner og infusjoner
  • Medisiner som ikke er markedsført og/eller hvor det må søkes spesielt om å få dekket kostnadene.
  • Apotekproduserte medisiner for eksempel miksturer til barn

Gjennom våre farmasifaglige tjenester jobber vi målrettet med dette arbeidet i nært samarbeid med sykehusene. I tillegg har sykehusapotekene avtaler med enkelte kommuner om tilsyn, undervisning samt forsknings- og utviklingsprosjekter.

Sist oppdatert 29.05.2023