logo Sykehusapotek Nord
Produksjon av legemidler

Fag og Forskning

For helsepersonell og andre som er interessert i farmasi.

​Sykehusapotek Nord forsker både i eget foretak og i samarbeid med sykehusforetakene. Vår farmasøytiske forskning spenner over mange områder og omfatter blant annet produksjon av legemidler, registerforskning knyttet til legemiddelbruk, kvalitet på legemiddelinformasjon i helsevesenet og forskning på legemiddelforløp i sykehus.

Les mer om Sykehusapotek-Nord

Sykehusapotek Nord HF er ett av seks helseforetak eid av Helse Nord RHF.
Om oss
En mann i hvit labfrakk
  • Etikk

    Helse Nord skal levere spesialisthelsetjenester i Nord-Norge og på Svalbard, som innbyggerne har behov for og krav på, uavhengig av økonomi, sosial status, alder, kjønn, seksuell legning, kulturell, religiøs og etnisk bakgrunn. Også forskni...

  • Farmasøyt i akuttmottak

    Sykehusapotek Nord har i samarbeid med Nordlandssykehuset, UNN Tromsø, UNN Harstad og Universitetet i Tromsø mottatt 20 millioner til forskningsprosjektet «Farmasøyt i akuttmottak». Prosjektet skal se på om det blir bedre pasientsikkerhet o...

  • Forskning

    Sykehusapotek Nord forsker både i eget foretak og i samarbeid med sykehusforetakene og universitet. Vår forskning spenner over mange områder og omfatter blant annet kvalitet på legemiddelinformasjon i helsevesenet, registerforskning knytt...

Sist oppdatert 15.07.2021