logo Sykehusapotek Nord
Produksjon av legemidler

Fag og Forskning

For helsepersonell og andre som er interessert i farmasi.

​Sykehusapotek Nord forsker både i eget foretak og i samarbeid med sykehusforetakene. Vår farmasøytiske forskning spenner over mange områder og omfatter blant annet produksjon av legemidler, registerforskning knyttet til legemiddelbruk, kvalitet på legemiddelinformasjon i helsevesenet og forskning på legemiddelforløp i sykehus.

Les mer om Sykehusapotek-Nord

Sykehusapotek Nord HF er ett av seks helseforetak eid av Helse Nord RHF.
Om oss
En mann i hvit labfrakk
Sist oppdatert 15.07.2021