logo Sykehusapotek Nord

Kontakt oss

Kontaktinformasjon Sykehusapotek Nord HF

E-post: Postmottak@sykehusapotek-nord.no
For din egen sikkerhet ber vi om at du ikke sender pasientopplysninger på e-post.

Postadresse
Sykehusapotek Nord HF
Postboks 6147, Langnes
9291 Tromsø                                                                                                  

Besøksadresse
Sykehusvegen 21
9019 Tromsø                  ​

Administrerende direktør Hilde Gustavsen Erstad
Telefon: 480 01 655 E-post: Hilde.Gustavsen.Erstad@sykehusapotek-nord.no

Fagsjef Margaret Aarag Antonsen
Telefon: 922 90 749 E-post: Margaret.Aarag.Antonsen@sykehusapotek-nord.no

Økonomisjef Helge K. Kjerulf Pettersen
Telefon: 481 62 225 E-post: Helge.K.Pettersen@sykehusapotek-nord.no

Sykehusapoteker i Bodø Hans Jørgen Sevatdal
Telefon: 959 08 854 E-post: Hans.Jorgen.Sevatdal@sykehusapotek-nord.no

Sykehusapoteker i Harstad Airin Nordgård
Telefon: 992 74 115 E-post: Airin.Nordgard@sykehusapotek-nord.no

Sykehusapoteker i Tromsø Camilla H. Bjørnstad
Telefon: 957 94 118 E-post: Camilla.H.Bjornstad@sykehusapotek-nord.no

Sykehusapotek Nord HF
Fakturamottak
Postboks 3235
7439 Trondheim
Invoice.3235@kollektor.no (kun pdf-filer)

Sykehusapotek Nord HF skal som hovedregel motta e-faktura fra sine leverandører, og er registrert i det elektroniske adresseregisteret ELMA.
Organisasjonsnummer: 983 974 937

Sist oppdatert 17.04.2023