logo Sykehusapotek Nord

Forskning

Sykehusapotek Nord forsker både i eget foretak og i samarbeid med sykehusforetakene og universitet. Vår forskning spenner over mange områder og omfatter blant annet kvalitet på legemiddelinformasjon i helsevesenet, registerforskning knyttet til legemiddelbruk og forskning på legemiddelforløp i sykehus. Forskningen gjøres av våre ansatte, inkludert stipendiater og post doktorer og av masterstudenter. Hvert år er vi involvert i masteroppgaver enten gjennom at studenter er i et av våre apotek og utfører oppgaven sin der eller gjennom veiledning.

Pilleglass

Kontaktinformasjon:

Forskningsleder Renate Elenjord, epost: renate.elenjord@sykehusapotek-nord.no

​Noen av de siste års masteroppgaver:

«Farmasøyt i akuttmottak»-studien: Identifikasjon av pasientpopulasjoner, endepunkter og farmasøytnotater av Ingvild Stødle Klophus

Hvordan bruker leger og sykepleiere på akuttmottaket tiden sin når en farmasøyt er en del av det tverrfaglige teamet? En «time and motion»-studie, Ashrak Majeed

Hvilke erfaringer har leger med farmasøyter som en del av akuttmottakets tverrfaglige team? – En kvalitativ studie, Annie Blomstereng Tangstad

Farmasøytenes erfaringer på akuttmottaket En kvalitativ studie, Elin-Duyen Luong Nguyen

Erfaringer med farmasøyt i akuttmottak - perspektiver fra leger i akuttmottaket på Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø En kvalitativ studie, Nora Svarthoel Fjærvoll

Farmasøyter i akuttmottak – hvordan bruker de tiden sin? En tids- og bevegelsesstudie, Sigrid Andersen  

Fokus på riktig legemiddelbruk i akuttmottaket - Erfaringer og holdninger blant sykepleiere ved Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, Halbin Kochar

Kommunikasjon om legemidler i innkomstjournaler fra akuttmottak i Helse Nord En dokumentanalyse av innholdet på skriftlig kommunikasjon i fritekst, Malene Krokdalsmyr

Legemiddelrelaterte innleggelser ved tre akuttmottak i Helse Nord HF En kvantitativ tverrsnittstudie, Cathrine Erlandsen​​​

Fullstendighet av legemiddelinformasjon i innkomstjournaler fra akuttmottak i Helse Nord, Macty Chan

Hvilke tanker og erfaringer har leger rundt korrekt legemiddelliste og legemiddelbruk til pasienter i akuttmottak? Og hvordan ser de for seg et fremtidig samarbeid med farmasøyt?, Elaine Fjellstad

Bruk av kosttilskudd blant pasienter over 70 år ved Nordlandssykehuset i Bodø, Elise Sørensen Ramstad

Hvordan distribuerer apotekansatte tiden sin? En kartlegging av ansattes tidsbruk i publikumsavdelingen ved Sykehusapoteket i Bodø, Ann Katrin Østbø ​

Avvik i legemiddelhåndtering ved sykehus, Universitetssykehuset Nord-Norge -Sårbare områder, meldekultur og forslag til forbedringstiltak av Adelina Ademi Lenke: https://munin.uit.no/handle/10037/12335

Legemiddelsamstemming i UNN Tromsø. Kvalitet av legemiddellister i Universitetssykehuset Nord Norge Tromsø etter innføring av prosedyrer for legemiddelsamstemming av Ibrahim Muse. Lenke: https://munin.uit.no/handle/10037/12783

Innføring av prosedyre for legemiddelsamstemming ser ikke ut til å redusere uoverensstemmelser i legemiddellistene i Helse Nord HF av Ali Al-Sayad. Lenke: https://munin.uit.no/handle/10037/9488

Fører bruk av en ny prosedyre for legemiddelsamstemming i sykehus til mer nøyaktige legemiddellister? En kvantitativ studie ved fire sykehus i Helse Nord RHF av Birgitte Holmstad. Lenke: https://munin.uit.no/handle/10037/7820

Patient perceptions and experiences with medication-related activities in the emergency department: a qualitative study https://bmjopenquality.bmj.com/content/12/2/e002239.long

Intervention fidelity and process outcomes of the IMMENSE study, a pharmacist-led interdisciplinary intervention to improve medication safety in older hospitalized patients: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpt.13581

Integrating the clinical pharmacist into the emergency department interdisciplinary team: A study protocol for a multicentre trial applying a non-randomised stepped-wedge study design https://bmjopen.bmj.com/content/11/11/e049645

Staven, Vigdis; Iqbalb, Herra; Wangc, Siri; Grønlie, Ingrid; Tho, Ingunn.

Physical compatibility of total parenteral nutrition and drugs in Y-site administration to children from neonates to adolescents. J Pharm Pharmacol. 2017 Apr;69(4):448-462


Sykehusapoteket Nord håper å vise at farmasøyter gjør akuttmottaket bedre

Sykehusapotek Nord leder det første forsknings­prosjektet som systematisk ser på ­farmasøyter i akuttmottaket. Håpet er å slå fast en gang for alle at farmasøyter gir bedre kvalitet og mindre tidsbruk.
Artikkel i farmatid.no
Mange piller i en haug
Sist oppdatert 03.11.2022