logo Sykehusapotek Nord

Etikk

Etiske retningslinjer kan gi hjelp til refleksjon når en møter på dilemmaer eller utfordrende avgjørelser i hverdagen. Helse Nord har utviklet felles etiske retningslinjer for regionen, i tillegg har yrkesgruppene egne etiske retningslinjer.

Sist oppdatert 15.07.2021