logo Sykehusapotek Nord

Pollenallergi

Ordet ”allergi” betyr ”endret reaksjonsmønster” og beskriver endringer i reaksjonsmåten til kroppen på naturlige og i utgangspunktet ufarlige stoffer.

Hva kommer det av?

​​Ordet «allergi» betyr «endret reaksjonsmønster» og beskriver endringer i kroppens reaksjonsmåte på naturlige og i utgangspunktet ufarlige stoffer. 

 
Slike stoffer kalles allergener. Kroppen kan reagere med en betennelsesreaksjon i øyne og/eller nese når disponerte personer (allergikere) kommer i kontakt med allergener i pollen fra planter,
gress eller trær. Under betennelsesreaksjonen frigjøres substanser f. eks. histamin som forårsaker plager slik som:
 
 • Kløe i nese/øyne
 • Tett, rennende nese
 • Røde, rennende øyne
 • Tretthet
 • Nysing
 

Visste du at?

 • Legemidler mot allergi til barn under 6 år er reseptpliktig. Det finnes reseptfrie legemidler til voksne og barn over 6 år.
 • Legemidler mot allergi virker best når de tas før symptomene oppstår. Start derfor behandlingen 1-2 uker før forventet pollensesong.
 • Legen avgjør om legemidlene kan gis på blå resept. For at legen skal kunne vurdere å gi deg blå resept, må allergi være påvist og plagene må være langvarige og kroniske.
 • Kontaktlinsebrukere bør bruke endose øyedråper, evt. ta ut linser før drypping og vente 15 minutter før innsetting.
 • Gravide og ammende bør kontakte lege eller apotek før bruk av allergimidler.
 

Hva kan du gjøre selv?

 • Pollen fester seg til klær, hud og hår i løpet av dagen. Vask av klær, håndvask, dusj og hårvask hver kveld kan redusere plagene.
 • Skylling av øyne og nese med saltvann reduserer mengden pollen og kan i seg selv gi god lindring. Dette er spesielt viktig for kontaktlinsebrukere.
 • Hold vinduer lukket om natten eller bruk pollennett foran vinduet.​​

Apoteket anbefaler:

 • Skylling med saltvann før bruk av allergi-nesespray og øyedråper anbefales. Dette vil «vaske» bort pollenkorn, samtidig som det vil gi bedre effekt av legemidlene.
 • Ved symptomer fra øyne og nese er lokalbehandling med øyedråper og nesespray førstevalg.
 • Kortisonholdig nesespray er det eneste som er effektivt mot nesetetthet. Dette er førstevalg til voksne over 18 år.
 • Symptomatisk behandling med tabletter kan brukes ved utilstrekkelig symptomlindring med lokalbehandling, ved tilleggssymptomer i hals eller som et mer lettvint alternativ.​

 

Det finnes flere ulike virkestoffer i de reseptfrie legemidlene, ta kontakt med fagpersonell på sykehusapoteket for råd og veiledning.
Ved langvarige plager kan legen vurdere allergilegemiddel på blå resept

Er allmenntilstanden dårlig eller du mistenker alvorlig sykdom –
ta kontakt med lege. Les pakningsvedlegget nøye ved bruk av legemidler.

Sist oppdatert 13.02.2024