logo Sykehusapotek Nord

Kvalmebehandling (ved bruk av cellegift/cytostatika)

Kvalmebehandling er svært viktig for pasienter som får cellegift, både for å hjelpe pasienten, men også for at pasienten skal være i stand til å gjennomføre behandlingen. De fleste typer cellegift gir kvalme som bivirkning, men graden av kvalme varierer fra person til person og mellom ulike typer cellegift. 

​Kvalme kan oppstå før, under og etter behandlingen. Kvalmebehandlingen kan være forebyggende og etter behov. 

Eksempler på medisiner: Metoclopramide(Afipran), ondansetron(Zofran), palonsetron(Aloxi), aprepitant(Emend), dexametason(Dexametason), metylprednisolon(Medrol), netupitant-palonsetron(Akynzeo). 

Riktig bruk 

I forbindelse med cellegiftkur vil lege vurdere risikoen for kvalme før, under og etter kuren, og tilpasse kvalmebehandlingen etter hva slags kur du får. Kvalmebehandlingen kan bestå av en type medisin eller en kombinasjon av flere medisiner. Legen vil også gi en oversikt over når medisinene skal tas og hvor lenge de skal tas. 

Når kvalme oppstår som bivirkning ved en cellegiftkur kan kvalmen være svært plagsom. Derfor er det viktig å følge planen fra legen. Noen medisiner tas fast når faren for kvalme er størst og andre medisiner tas ved behov. Et råd er å være oppmerksom på egen kropp når symptomer på kvalme oppstår. 

Ikke ta mer kvalmestillende enn legen har forskrevet. Hvis medisinene ikke holder kvalmen unna, ta kontakt med lege. 

Bivirkninger og egenpleie 

De kvalmestillende medisinene som gis for bivirkning av en annen medisin (cellegift) har også bivirkninger. Kvalmestillende medisiner gis ofte i en kort periode og da er også bivirkningene av kort varighet. 

De vanligste bivirkningene kan være: 

  • Forstoppelse 
  • Hodepine, trøtthet, svimmelhet 
  • Sure oppstøt, hikke 

Har du problemer med å svelge tabletter snakk med farmasøyt eller lege for alternativer. 

Apoteket anbefaler 

Glemt dose: Hvis du glemmer å ta dosen til riktig tid, ta den så snart du husker det. Hvis det nærmer seg tid for ny dose skal du ikke ta dobbel dose, men fortsette doseringsplanen din. 

Andre råd 

Oppbevaringsbetingelser: Oppbevares i romtemperatur, ikke over 25 grader. 

Alkohol: Anbefales ikke brukt sammen med kvalmestillende medisiner, vis måtehold. 

Bilkjøring: Medisinene kan gi svimmelhet og trøtthet som bivirkninger. Det er viktig å se an egen form og evne til å kjøre bil. Rådfør deg med lege hvis du er usikker. 

Gravide og ammende: Noen kvalmestillende kan brukes ved graviditet og amming, mens andre kvalmestillende skal ikke brukes. Snakk med legen din hvis det er behov for kvalmestillende medisin under graviditet eller under amming. 

Denne medisinen er til deg. Ikke del den med andre. Du bør lese pakningsvedlegget. Kontakt apotek eller lege for mer informasjon. Returner gamle og ubrukte medisiner til apoteket.

Gå til utskriftsvennlig versjon

Sist oppdatert 16.08.2021