logo Sykehusapotek Nord

Kolestrolsenkende (statiner)

Statiner er fellesbetegnelsen på flere kolesterolsenkende medisiner. De virker blant annet på fettstoffene i blodet ved å senke «det farlige» kolesterolet (LDL), øke «det gode» kolesterolet (HDL) og redusere andre fettstoffer. Statiner motvirker og stabiliserer åreforkalkning/aterosklerose.

Eksempler på medisiner: Atorvastatin (Lipitor®), simvastatin (Zocor®), pravastatin (Pravachol®), rosuvastatin (Crestor®), fluvastatin (Lescol®).

Riktig bruk 

Bruk medisinen nøyaktig slik som avtalt med legen. 

Alle statinene kan tas med eller uten mat. Pravastatin og simvastatin tas helst om kvelden.  De andre statinene kan tas om morgenen.

Bivirkninger og egenpleie 

Statiner tåles vanligvis godt. De fleste bivirkninger kan forekomme i starten av behandlingen og eventuelt ved doseøkning, men kan også oppstå underveis. Bivirkningene vil ofte avta ved gjentatt bruk.

De vanligste bivirkningene er: 

  • Kvalme, luftsmerter og diaré kan forekomme 
  • Ømhet, smerter, stivhet, svakhet eller kramper i muskler. Kontakt lege for vurdering. 
  • Ved sterke muskelsmerter og rødbrun urin, kontakt lege umiddelbart.

Apoteket anbefaler 

Glemt dose: Hvis du glemmer å ta dosen til riktig tid, ta den så snart du husker det. Hvis det nærmer seg tid for ny dose skal du ikke ta dobbel dose. 

Kombinasjon med andre medisiner/kosttilskudd: Grapefruktjuice kan gi økt risiko for bivirkninger og bør unngås. Dette gjelder atorvastatin, lovastatin og simvastatin. 

Johannesurt kan gi redusert kolesterolsenkende effekt og bør unngås. Dette gjelder atorvastatin, lovastatin og simvastatin. 

Noen typer antibiotika kan påvirke statiner. Sjekk med farmasøyt eller lege. 

Andre råd 

Oppbevaringsbetingelser: Oppbevares i romtemperatur, ikke over 25 grader. 

Alkohol: Vis måtehold. Alkohol kan gi økt risiko for muskel- og leverbivirkninger.

Gravide og ammende: Statiner anbefales ikke brukt under graviditet og amming. Bruk skal vurderes i samråd med lege. 

Denne medisinen er til deg. Ikke del den med andre. Les pakningsvedlegget. For mer informasjon kontakt apotek eller lege. Returner gamle og ubrukte medisiner 
til apoteket.

Gå til utskriftsvennlig versjon (pdf)

Sist oppdatert 16.08.2021