logo Sykehusapotek Nord

Hjertemedisin (betablokkere)

Denne medisinen brukes ofte ved høyt blodtrykk, hjertekrampe, hjerteinfarkt, hjerterytmeforstyrrelser og hjertesvikt. 

​Hva er det? (Bruksområde og effekter) 

Medisinen virker ved å senke blodtrykket, stabilisere hjerterytmen og redusere hjertets arbeid. 

Eksempler på medisiner: Atenolol, bisoprolol (Emconcor®), metoprolol (Selo-Zok®), propranolol (Pranolol®), sotalol.

 

Riktig bruk 

Bruk medisinen nøyaktig slik som avtalt med legen. Det er viktig at den tas til samme tid hver dag, bisoprolol bør tas på morgenen. 

Se pakningsvedlegg for anbefalt inntak i forhold til mat. Spør på apoteket.

Behandling med betablokkere skal ikke avsluttes brått, fordi dette kan gi risiko for akutt hjertesykdom. Nedtrapping skal skje gradvis i samråd med lege. 

Bivirkninger og egenpleie 

Hodepine, slapphet, tretthet og svimmelhet kan forekomme i starten av behandlingen eller ved doseøkning. Disse bivirkningene er ofte forbigående og går over i løpet av 1–2 uker. Svimmelhet kan reduseres noe ved å ta medisinen om kvelden eller ved å reise seg langsomt. Kalde hender, kalde føtter og mareritt kan oppleves som plagsomme bivirkninger 
for noen.

Ved diabetes kan betablokkere skjule symptomer på føling. Diabetikere bør derfor være ekstra påpasselig med regelmessig matinntak og blodsukkermålinger. 

Betablokkere kan i noen tilfeller gi forverring av astma. Snakk med lege eller apotek hvis du opplever tung pust.

Apoteket anbefaler 

Glemt dose: Hvis du glemmer å ta dosen til riktig tid, ta den så snart du husker det. Hvis det nærmer seg tid for ny dose skal du ikke ta dobbel dose. 

Kombinasjon med andre medisiner/kosttilskudd: For behandling av smerter er legemidler som inneholder paracetamol (Paracet®, Panodil®, Pinex®) førstevalg. Ta kontakt med lege ved behov for andre smertestillende medisiner. Kombinasjon med NSAIDS (for eksempel Ibux, Naproxen, Voltaren/Voltarol) kan gi nedsatt blodtrykkssenkende effekt. Skal kun brukes i samråd med lege. Johannesurt kan gi nedsatt effekt av propranolol og bør unngås.

Andre råd

Oppbevaringsbetingelser: Oppbevares i romtemperatur, ikke over 25 grader. 

Alkohol: Betablokkere påvirkes av alkohol og kombinasjonen kan gi økt risiko for bivirkninger, som lavt blodtrykk og svimmelhet. Vis måtehold.

Røyking: Propranolol påvirkes av sigarettrøyk. Ved røykestopp/overgang til snus, øker risiko for bivirkninger. Snakk med legen din om du planlegger å endre røykevanene dine. 

Gravide og ammende: Hvis du planlegger graviditet, er gravid, eller ammer, snakk med legen din om videre behandling. 

Denne medisinen er til deg. Ikke del den med andre. Les pakningsvedlegget. Kontakt apotek eller lege for mer informasjon. Returner gamle og ubrukte medisiner til apoteket.

Gå til utskriftsvennlig versjon (pdf)

Sist oppdatert 16.08.2021