logo

Hjertemedisin (alfa- og betablokkere)

Hva er det? (Bruksområde og effekter) 

Denne medisinen senker blodtrykk og hjerterytme. Bruksområder kan være høyt blodtrykk, hjertekrampe og hjertesvikt. 

Eksempler på medisiner: Karvedilol(Carevedilol), labetalol(Trandate).

Riktig bruk 

Bruk medisinen nøyaktig slik som avtalt med legen. Tas til samme tid hver dag og gjerne med mat. Tablettene kan om nødvendig deles eller knuses.

Bivirkninger og egenpleie 

Mange opplever ikke bivirkninger, men hodepine, slapphet, tretthet og svimmelhet kan forekomme i starten av behandlingen eller ved doseøkning. Disse bivirkningene er ofte forbigående og går vanligvis over i løpet av 1-2 uker. 

Ved diabetes kan disse medisinene maskere symptomer på føling. Diabetikere bør derfor være ekstra påpasselig med regelmessige måltider og blodsukkermåling. 

Apoteket anbefaler 

Glemt dose 

Karvedilol: Hvis du glemmer å ta dosen til riktig tid, ta den så snart du husker det. Hvis det nærmer seg tid for ny dose skal du ikke ta dobbel dose. 

Labetalol: Ta neste dose som normalt. Ikke ta dobbelt dose som erstatning for glemt dose. 

Kombinasjon med andre medisiner/kosttilskudd: Unngå johannesurt. Kombinasjon med johannesurt kan redusere effekten av medisinene. For behandling av smerter er medisiner som inneholder paracetamol (Paracet, Panodil, Pinex) førstevalg. Ta kontakt med lege ved behov for andre smertestillende medisiner. Kombinasjon med NSAIDS (for eksempel Ibux, Naproxen, Voltaren, Voltarol) kan gi nedsatt blodtrykkssenkende effekt. Skal kun brukes i samråd med lege. 

Andre reseptbelagte medisiner: Spør farmasøyt eller lege. 

Andre råd 

Oppbevaringsbetingelser: Oppbevares i romtemperatur, ikke over 25 grader. 

Alkohol: Denne medisinen påvirkes av alkohol og kombinasjonen kan gi økt risiko for bivirkninger. Vis måtehold ved bruk av alkohol. 

Gravide og ammende: Det er lite sannsynlig at bruk av denne medisinen under graviditet har skadelige effekter på fosteret. 

Det er liten risiko for påvirkning av det ammende barnet. Rådfør deg hos lege eller farmasøyt. 

Denne medisinen er til deg. Ikke del den med andre. Les pakningsvedlegget. Kontakt apotek eller lege for mer informasjon.

Gå til utskriftsvennlig versjon (pdf)

Sist oppdatert 16.08.2021