logo Sykehusapotek Nord

Cellegift (cytostatica)

Cellegift, også kalt kjemoterapi eller cytostatika, er medisin som brukes for å bekjempe kreftsvulster. Cellegift har flere bruksområder. Den kan blant annet gjøre svulster mindre, ødelegge kreftceller, holde sykdommen i sjakk og hindre eller minske plager som svulsten(e) forårsaker. 

​Cellegift føres med blodet ut i kroppen til celler og vev der det tas opp av den enkelte kreftcellen og hemmer eller stanser celledelingen. Dette gjør at kreftcellene ødelegges. 

Kroppens normale celler blir også påvirket, men disse cellene har bedre evne til å reparere seg selv mellom hver kur. Disse cellene kommer seg raskere mellom hver cellegiftdose.

Riktig bruk 

Bruk medisinen nøyaktig som avtalt med legen. 

Anbefalinger ved bruk av cellegift hjemme: Det er svært viktig å håndtere cellegiften forsvarlig, og bruke nødvendig beskyttelse. 

Cellegift kan være skadelig for dine pårørende og kan utilsiktet spres til omgivelsene blant annet ved: 

 • Direkte hudkontakt 
 • Innånding av små partikler som holder seg svevende i lufta 
 • Forurensede hender som føres til munnen 

Dersom du skal ta cellegift hjemme, bør du: 

 • Bruke hansker og unngå direkte hudkontakt med tabletter og kapsler.
 • Tabletter bør ikke deles/knuses og kapsler bør ikke åpnes dersom dette kan unngås (for å unngå partikler i lufta). 
 • Dersom flytende cellegift skal gis gjennom munnen, bruk alltid hansker og frakk. 
 • Medisinbeger, hansker og eventuelle sprøyter skal håndteres som risikoavfall etter bruk. 
 • Vask hender etter håndtering av cellegift.

Bivirkninger og egenpleie 

Bivirkninger kan ofte forekomme i behandlingen, men varierer fra person til person og avhenger av hvilken cellegift man får. Effekten er den samme uansett om du får bivirkninger eller ikke.

De vanligste bivirkningene som kan oppstå ved cellegiftbehandling: 

 • Kvalme og brekninger. Kvalmestillende medisiner kan hjelpe. 
 • Tretthet. Det er vanlig å mangle overskudd og føle seg sliten i behandlingsperioden. Tretthet er vanlig i uken etter behandling. 
 • Håravfall. Noen cellegifttyper gjør at man blir tynnere i håret, mens andre gjør at man mister håret på hodet og kroppen. Håret vil vokse ut igjen etter at behandlingen er avsluttet. 
 • Nedsatt immunforsvar. De fleste immunforsvar blir svekket etter en cellegiftbehandling. Du kan være spesielt utsatt for infeksjoner. Unngå nærkontakt med de som har symptomer på infeksjonssykdommer. 
 • Tørre slimhinner (for eksempel øyne, munn, genitalier) og tørr hud • Negleforandringer 

Flere av de overnevnte bivirkningene kan lindres. Helsepersonell på apoteket kan hjelpe deg med å finne produkter og gi deg gode råd for å minimere plager.

Apoteket anbefaler

Glemt dose: Kontakt apotek eller lege. 

Kombinasjon med andre medisiner/kosttilskudd: Noen medisiner og helsekostprodukter kan påvirke effekten av cellegiften. Snakk alltid med legen din om hvilke medisiner og helsekostprodukt du bruker. 

Andre råd 

Oppbevaringsbetingelser: Se pakningsvedlegg, følg apotekets anbefalinger. 

Alkohol: Vis måtehold. 

Gravide og ammende: Cellegift kan være fosterskadelig. Hvis du er gravid eller planlegger graviditet er det viktig at du rådfører deg med lege umiddelbart. De fleste blir gravide på naturlig måte etter cellegiftbehandling. Graviditet anbefales vanligvis ikke det første året etter avsluttet behandling, fordi cellegift kan gi fosterskade på grunn av dårlig eggcelle -og sædcellekvalitet. Rådfør deg med lege. 

Denne medisinen er til deg. Ikke del den med andre. Du bør lese pakningsvedlegget. Kontakt apotek eller lege for mer informasjon.

Gå til utskriftsvennlig versjon (pdf)

Sist oppdatert 16.08.2021