logo

Blodtrykksenkende

​Hva er det? (Bruksområde og effekter) 

Denne typen medisiner brukes ofte ved høyt blodtrykk, hjertesvikt og kan spare nyrene blant annet hos diabetikere. Medisinen senker blodtrykket ved at blodårene utvider seg og minsker hjertets arbeid. 

Eksempler på ACE-hemmere: Enalapril(Renitec), ramipril(Triatec).

Eksempler på angiotensin II-antagonister: Losartan(Cozaar), valsartan(Diovan), kandesartan(Atacand).

Riktig bruk 

Bruk medisinen nøyaktig slik som avtalt med legen. Tas til samme tid hver dag. Kan tas med eller uten mat. I oppstart av behandlingen er det viktig med jevnlig kontroll hos lege for å finne riktig dosering.

Bivirkninger og egenpleie

Ved oppstart eller økning av medisindose kan man oppleve symptomer som hodepine, tretthet og svimmelhet. Disse effektene er normalt forbigående. Svimmelhet kan reduseres noe ved å ta medisinen om kvelden, ta den med mat eller ved å reise seg langsomt.

Tørrhoste er en spesifikk bivirkning for ACE-hemmere. Den oppstår oftest ved økning i dose eller ved oppstart, men kan også oppstå når som helst i behandlingen. Symptomene kommer oftest om natten.

Svært sjeldne, men alvorlige bivirkninger: 

  • Hevelser i ansikt, lepper, tunge og hals (angioødem). 
  • Akutt nyresvikt – symptomer kan være redusert urinutskillelse, oppkast og forvirring.

I disse tilfellene bør lege kontaktes umiddelbart.

Apoteket anbefaler 

Glemt dose: Hvis du glemmer å ta dosen til riktig tid, ta den så snart du husker det. Hvis det nærmer seg tid for ny dose skal du ikke ta dobbel dose. 

Kombinasjon med andre medisiner/kosttilskudd: For behandling av smerter er medisiner som inneholder paracetamol (Paracet, Panodil, Pinex) førstevalg. Ta kontakt med lege ved behov for andre smertestillende medisiner. 

Ved bruk av kaliumtilskudd, bør dette følges opp av lege.

Andre råd 

Oppbevaringsbetingelser: Oppbevares i romtemperatur, ikke over 25 grader. 

Alkohol: Økt risiko for bivirkninger som lavt blodtrykk og svimmelhet. Høyt alkoholkonsum kan motvirke den blodtrykkssenkende effekten. Vis måtehold. 

Gravide: Disse medisinene skal ikke brukes ved graviditet. 

Ammende: Ved amming kan ACE-hemmerne kaptopril og enalapril brukes der legen anser det nødvendig. Angiotensin II-antagonister bør ikke benyttes ved amming. 

Denne medisinen er til deg. Ikke del den med andre. Les pakningsvedlegget. For mer informasjon kontakt apotek eller lege.

Gå til utskriftsvennlig versjon (pdf)

Sist oppdatert 16.08.2021