logo

Blodfortynnende (Wafarin)

​Hva er det? (Bruksområde og effekter)

Medisinen forebygger og behandler blodpropp ved å redusere blodets evne til å koagulere(levre seg). Denne medisinen benyttes blant annet ved følgende tilstander:
  • Kunstig hjerteklaff
  • hjerterytmeforstyrrelser/atrieflimmer
  • tilbakefall etter tidligere blodpropp og etter kirurgi.

Riktig bruk

Dosering av Warfarin (Marevan) er individuell og vil variere fra person til person. Bruk medisinen nøyaktig slik som avtalt med legen. Dosering avhenger av verdien fra en INR-måling, som man får fra en enkel blodprøve i fingeren.

INR er en skala for måling av blodets evne til å koagulere. Uten Warfarin (Marevan) vil INR ligge rundt verdien 1. Ved behandling med Warfarin (Marevan) vil blodet bruke lengre tid på å koagulere/levre seg. Marevanbehandling gir en økt INR-verdi og normalt ligger denne mellom 2 og 3,5. Ønsket INR-verdi bestemmes av behandlende lege. I begynnelsen av en Marevanbehandling er det viktig å måle INR ofte for å stille inn Marevandosen. Marevandosen tas til samme tid hver dag og tas gjerne på ettermiddagen/kvelden.

Marevandosen baseres ofte på ukedose og antall tabletter man tar hver dag kan variere. Kan tas uavhengig av mat og drikke. Bruk dosett.

Bivirkninger og egenpleie
Den vanligste bivirkningen av denne typen medisiner er blødninger. Blødninger fra nese og tannkjøtt, og blåmerker som følge av støt og slag, er som oftest ufarlige.

Ved vedvarende blødninger, mørk avføring som følge av blødning i mage, eller endring i blødningstendens, må lege kontaktes. Blodstoppspray kan brukes for å stoppe småblødninger, spør apoteket om råd.

Ta kontakt med lege umiddelbart ved følgende: Langvarig/sterk blødning, uvanlig sliten/trett/blek/svimmel, uvanlig hodepine, uforklarlig hevelse, pustevansker.

Apoteket anbefaler
Glemt dose: Hvis du har glemt å ta Marevandosen til riktig tid, ta den så snart du kan samme dag. Glemmer man å ta Marevandosen 2 dager på rad bør lege kontaktes. Ta aldri dobbel dose som erstatning for glemt dose.

Kombinasjon med andre medisiner/kosttilskudd: En rekke andre medisiner, naturmedisiner, helsekostprodukt og kosttilskudd kan påvirke effekten av medisinen.
Fortell alltid legen din om du bruker noe av dette. Bruk ikke reseptfrie smertestillende medisiner uten å snakke med lege eller farmasøyt først.

Andre råd
Oppbevaringsbetingelser: Oppbevares i romtemperatur, ikke over 25 grader.

Alkohol: Inntak av alkohol bør begrenses. Større inntak av alkohol kan påvirke INR-verdien og gi økt blødningsfare.

Gravide: Gravide bør ikke bruke Warfarin (Marevan).

Ammende: Warfarin (Marevan) går ikke over i morsmelk og det er behandlende lege som tar vurdering om bruk ved amming.

Kosthold: Warfarin (Marevan) motvirker effekten til vitamin K i blodet (vitamin K er viktig for blodets evne til å koagulere). Mat som inneholder mye vitamin K kan redusere effekten av Warfarin (Marevan) og dermed øke risikoen for blodpropp. Et variert kosthold med daglig jevnt inntak av grønnsaker er det beste for å opprettholde en stabil effekt av Warfarin (Marevan) og dermed unngå store svingninger i INR-verdien (spesielt mye vitamin K finnes i dypgrønne bladgrønnsaker som spinat, grønnkål, brokkoli og bladsalater).

Annen informasjon: Gi alltid beskjed til tannlege og annet helsepersonell
om du bruker Warfarin (Marevan).

Denne medisinen er til deg. Ikke del den med andre. Les pakningsvedlegget. For mer informasjon kontakt apotek eller lege. Ha alltid med deg pasientkort.Sist oppdatert 16.08.2021