logo Sykehusapotek Nord

Blodfortynnende (Direktevirkende orale antikoagulantia - DOAK)

Disse medisinene forebygger og behandler blodpropp ved å redusere blodets evne til å koagulere (levre seg). De kalles ofte blodfortynnende. Medisinene forebygger blodpropp ved hjerterytmeforstyrrelser/atrieflimmer, tilbakefall etter tidligere blodpropp og etter kirurgi. 

Følgende symptomer kan være tegn på blodpropp: Tale og synsforstyrrelser, lammelser, brystsmerter/hjertekrampe, hevelse og smerter i arm/bein, tung pust.

Får du noen av disse symptomene bør du kontakte lege umiddelbart. 

Eksempler på medisiner: Edoksaban(Lixiana), apiksaban(Eliquis), rivaroksaban(Xarelto) og dabigatran(Pradaxa)

Riktig bruk 

Bruk medisinen nøyaktig slik som avtalt med legen. Medisinen skal tas til samme tid hver dag med eller uten mat for å unngå blodpropp. Xarelto 15 mg og 20 mg skal tas med mat.

Bivirkninger og egenpleie 

Den vanligste bivirkningen av denne typen medisiner er blødninger. Blødninger fra nese og tannkjøtt og blåmerker som følge av støt og slag er som oftest ufarlige. Ved vedvarende blødninger eller endring i blødningstendens bør lege kontaktes. Ved småsår kan du bruke blodstoppspray for å stoppe småblødninger, spør apoteket om råd. 

Ta kontakt med lege umiddelbart ved følgende:

  • Langvarig/sterk blødning
  • Uvanlig sliten/trett/blek/svimmel
  • Uvanlig hodepine
  • Uforklarlig hevelse
  • Pustevansker.

Apoteket anbefaler 

Glemt dose: For å sikre maksimal beskyttelse mot blodpropp må du aldri hoppe over en dose siden du raskt vil miste den beskyttende effekten. Hvis du likevel glemmer å ta dosen til riktig tid, ta den så snart du husker det. Hvis det nærmer seg tid for ny dose skal du ikke ta dobbel dose, men fortsette doseringsplanen din. Bruk dosett (gjelder ikke Pradaxa).

Kombinasjon med andre medisiner/kosttilskudd: En rekke andre medisiner, naturmedisiner, helsekostprodukt og kosttilskudd kan påvirke effekten av denne medisinen. Fortell alltid legen din om du bruker noe av dette. Snakk med farmasøyt eller lege for mer informasjon. 

Førstevalg ved av smerter er medisiner som inneholder paracetamol (Paracet, Panodil, Pinex) førstevalg. Ta kontakt med lege ved behov for andre smertestillende medisiner. 

Kombinasjon med NSAIDS (for eksempel Ibux, Naproxen, Voltaren, Voltarol) kan gi økt blødningsfare. Skal KUN brukes i samråd med lege hvis du har behov for 
smertestillende behandling.

Andre råd 

Oppbevaringsbetingelser: Fuktighet kan redusere effekten av Dabigatran(Pradaxa), og medisinen skal derfor oppbevares i originalemballasjen. Legg aldri denne medisinen i dosett med andre medisiner dersom den må tas ut av originalemballasjen. 

Alkohol: Vis måtehold. 

Gravide og ammende: Ta kontakt med lege. Det er lite erfaring ved graviditet/amming og denne typen blodfortynnende medisin. 

Annen informasjon: Gi alltid beskjed til tannlege og annet helsepersonell om du bruker blodfortynnende. 

Denne medisinen er til deg. Ikke del den med andre. Les pakningsvedlegget. For mer informasjon kontakt apotek eller lege. Returner gamle og ubrukte medisiner 
til apoteket

Gå til utskriftsvennlig variant (pdf)

Sist oppdatert 16.08.2021