logo Sykehusapotek Nord

Brennkopper

Brennkopper er en overflatisk bakterieinfeksjon i huden, vanligvis forårsaket av stafylokokker og streptokokker.

​Det finnes to typer brennkopper

 • Vanlige brennkopper danner sår med gulaktige skorper som det renner væske fra.
 • Bulløse brennkopper danner væskefylte blemmer som revner og etterlater en glatt, blank sårflate. Utslettet gir en mild kløe som etter hvert blir dekket av lysebrune skorper.

Visste du at?

 • Brennkopper rammer først og fremst barn under 12 år og er svært smittsomt.
 • Sykdommen smitter via sårvæske, og bakteriene kommer som regel inn i huden via små sår og rifter.
 • Tiden fra en blir smittet til sykdommen bryter ut, er vanligvis 4 –10 dager.
 • Brennkopper rammer vanligvis hudområder som ansikt, hodebunn og hender.
 • Barnet kan gå i barnehage / på skolen når det er få sår og sårene har tørket. Såret skal tildekkes med plaster.
 • Ved antibiotikabehandling er smitterisikoen generelt liten etter ett døgn med behandling.
 • Du bør kontakte lege dersom såret ikke blir bedre etter noen dager med sårstell (se ”Hva kan du gjøre selv”) eller dersom såret sprer seg over et stort område eller til flere områder på kroppen.

Hva kan du gjøre selv?

 Forebygge smitte

 • Å ha god handhygiene.
 • Å sørge for god tildekning av brennkopper.
 • Å ha separate kluter og håndklær i familien.
 • Ved utbrudd bør såret bli behandlet 2–3 ganger i døgnet.
 • Vask såret med såpe og vann eller sårrensevæske. Løstsittende skorper fjernes forsiktig, mens fastsittende skorper ikke skal røres eller ”plukkes” på.
 • Legg på sårsalve.
 • Dekk med tørr kompress.
 • Personer som har behandlet eller vært i kontakt med såret, bør vaske hendene grundig med såpe og vann, eller med desinfiserende middel hver gang.

Sårvask

 • Mild såpe

Bandasje til å dekke sårene

 • Kompress eller plaster med lukkede kanter

Hånddesinfeksjon

Ta gjerne kontakt med fagpersonalet på apoteket for veiledning av aktuelle produkter.

Ta kontakt med lege om allmenntilstanden er dårlig eller du mistenker alvorlig sykdom. Les pakningsvedlegget nøye ved bruk av legemidler.

Sist oppdatert 13.02.2024