logo Sykehusapotek Nord

Sondeernæring

Sondeernæring/enteral ernæring (EN), benyttes av de som ikke klarer å spise og drikke nok til å dekke næringsbehovet sitt.

​Sondeernæring kan gis via en tynn slange som går inn i nesen og ned til magesekken eller tynntarmen, eller en kan lage til en tilførsel på magen (gastrostomi) med et kateter som går direkte inn i magesekken eller tynntarmen. Mange bruker sondemat i tillegg til å spise selv.

Ulike typer sondeernæring

Det er mange ulike typer sondeernæringer på markedet. De viktigeste faktorene som skiller de ulike produktene fra hverandre, er energitetthet (kcal/ml), om produktet inneholder fiber eller ikke, samt proteininnhold.
Flere produsenter lager såkalt «complete»-løsninger i ulike størrelser, der en pose skal dekke dagsbehovet for energi, protein, vitamin og mineral.
Utenom de vanlige standard sondeløsningene, er det i tillegg en rekke produkter som er skreddersydde for ulike diagnoser som Crohns sykdom, diabetes type 2, nyresvikt, malabsorpsjon, kumelkproteinallergi, kreft, væskerestriksjoner og trykksår.

Nyttige lenker

 

Sist oppdatert 15.07.2021