logo Sykehusapotek Nord

Intravenøs ernæring

Intravenøs ernæring gis fortrinnsvis til de som ikke har en fungerende tarm.

​Avhengig av behov kan en gi intravenøs ernæring som:

  • Enkeltstående komponenter (fett, aminosyrer, glukose),
  • Tokammerposer (glukose og aminosyrer) eller
  • Trekammerposer (glukose, aminosyrer og fett).

Noen har behov for intravenøs ernæring som et tillegg til sondeernæring eller inntak av vanlig mat, mens andre lever bare på intravenøs ernæring, såkalt total parenteral ernæring (TPN).

All intravenøs ernæring gis i blodbanen. Noen typer kan gis i perifer venekanyle, dersom en skal benytte dette over kortere tid (ca. 1 uke). Er en avhengig av total intravenøs ernæring eller intravenøs tilleggsernæring over tid, må ernæringen tilføres i en stor vene ved hjelp av sentralt venekateter, Hickmannkateter, PIC-line eller veneport. Det er viktig at kateteret blir håndtert riktig for å unngå infeksjon. De som får intravenøs ernæring hjemme, skal få opplæring i bruk og som regel oppfølging av hjemmesykepleien.

For at intravenøs ernæring skal være fullverdig og trygg å bruke over tid, må en tilsette vitamin og sporstoff. Dette blir gjort på sykehusapoteket.

Sykehusapoteket foretar også tilsetninger, og skreddersyr, poser til pasienter som trenger spesialtilpasset intravenøs ernæring.

Nyttige lenker

 

Sist oppdatert 20.07.2021