logo Sykehusapotek Nord

Antibiotika

Antibiotika er legemidler som brukes ved infeksjoner forårsaket av bakterier.

Hva er antibiotika?

Antibiotika virker gjennom å drepe eller hemme veksten av bakterier. Det finnes mange forskjellige typer antibiotika, et eksempel er penicillin. Husk at antibiotika ikke har effekt på infeksjoner som er årsaket av virus. De fleste øvre luftveisinfeksjoner, som forkjølelse og sår hals, er forårsaket av virus, hvilket innebærer at antibiotika kke har effekt. 

Antibiotika har heller ikke effekt på influensavirus.

Visste du at?

Antibiotika er blant de medisinske oppdagelser som i størst grad har bidratt til å bedre folkehelse og øke levealderen i verden.

 • Ikke alle bakterieinfeksjoner trenger å behandles med antibiotika.
 • Har legen din vurdert det som nødvendig med behandling, er det viktig at du tar medisinen slik legen har forskrevet, og fullfører antibiotikakuren.
 • Ved visse operasjoner gis antibiotika forebyggende, for å hindre en ev. infeksjon.
 • Noen utvikler allergi mot antibiotika, vanligst er penicillinallergi. Har du hatt en
  allergisk reaksjon er det viktig at du forteller det til legen din.
 • Enkelte antibiotika brukes til behandling av infeksjoner forårsaket av sopp og
  parasitter i tillegg til bakterier.

Riktig bruk

Følg alltid doseringen legen har forskrevet/ som står på etiketten.

 • Enkelte antibiotika har restriksjoner i forhold til mat. Noen bør tas med mat, andre ikke, og noen skal ikke tas sammen med enkelte typer mat og drikke.
 • For antibiotika som ikke skal tas med mat, er anbefalingen en time før eller to timer etter måltid
 • Miksturer og dråper skal som regel oppbevares i kjøleskap og ristes før bruk, men les nøye på pakningen
 • Bruk måleredskap ved mikstur eller dråper. Måleredskap får du på apoteket.
 • Svelg tabletter og kapsler hele, spør på apoteket om tablettene evt. kan deles eller knuses
 • Lever alltid inn medisinrester av antibiotika til apoteket

Hvis du ikke har noen effekt i løpet av de 3 første døgnene kan det
skyldes at:

 • Det ikke er en bakteriell infeksjon
 • Infeksjonen kan vært forårsaket av bakterier som det valgte antibiotikumet ikke har effekt på
 • Antibiotikabehandling alene ikke er tilstrekkelig til å få bukt med infeksjonen
 • Det har tilstøtt komplikasjoner til den bakterielle infeksjonen
 • Antibiotikumet ikke inntas på riktig måte
 • Hvis ikke du merker bedring i løpet av de første dagene, ta kontakt med legen din

Vanlige bivirkninger ved bruk av antibiotika

 • Diaré- grunnet ubalanse i den naturlige bakteriefloraen
 • Kvalme
 • Soppinfeksjoner i munn, fordøyelseskanal og i skjeden hos kvinner

Antibiotikaresistens

Overforbruk eller feilbruk av antibiotika øker risikoen for at bakteriene blir motstandskraftige, resistente, mot antibiotikumet. Eksempelvis har penicillin ikke noen effekt på en penicillinresistent bakterie. En multiresistente bakterie er motstandsdyktig mot mange/ alle typer antibiotika. Resistens er en egenskap hos bakterien, et menneske blir ikke resistent mot antibiotika.

Ifølge Verdens Helseorganisasjon er antibiotikaresistens en av de største truslene mot global helse,matsikkerhet og utvikling i dag.

Hva kan du gjøre?

 • Bruk kun antibiotika når du trenger
 • Egenbehandle deg ikke med antibiotika som er til overs fra tidligere behandling
 • Har du antibiotika igjen etter behandling, lever resterende til apoteket – skal aldri kastes i søppel eller toalett, fordi det kan forårsake negative konsekvenser for organismer/dyr.
Sist oppdatert 13.02.2024