logo Sykehusapotek Nord

Veileder for utblanding og administrering av antimikrobielle legemidler

Utblanding og administrering av antimikrobielle legemidler til parenteral bruk til voksne. Tabellen er sist oppdatert i 2022 av farmasøyter fra Sykehusapotek Nord og er gyldig for Helse Nord.

Informasjonen i tabellene er beregnet på helsepersonell som skal ordinere eller håndtere legemidler. 

Lege er ansvarlig for all ordinering inkludert utblanding og administrasjonsmåte for legemidlene. 

Utblandingstabellen angir normal og anbefalt utblanding, men lege kan ordinere utblanding og administrering som avviker fra utblandingstabellen.

 

 

Sist oppdatert 01.12.2023