logo Sykehusapotek Nord

Råd om medisinbruk

Det kan være mange spørsmål når du skal bruke medisiner. Her finner du svar på noen av dem. For andre gode råd, snakk med våre ansatte på sykehusapotekene. De kan veilede deg i din bruk av medisiner.

 

Det er ikke tillatt å kjøre bil eller annet motorisert kjøretøy i påvirket tilstand. Det gjelder uavhengig av om sjåføren er påvirket av alkohol, narkotika eller medisiner.

Du finner mer informasjon om bilkjøring, narkotika og medisner på Helsenorge

Bivirkninger er alle uønskede virkninger som medisiner kan ha. Alle medisiner kan gi bivirkninger, men det betyr ikke at alle som bruker medisiner får bivirkninger. 

Du finner mer informasjon om bivirkninger på Helsenorge

En del medisiner skal ikke deles eller knuses før inntak for at de skal virke riktig

Du finner mer informasjon om man kan dele eller knuse tabletter på Helsenorge

Når en medisin påvirker effekten av en annen medisin kalles det en interaksjon. Som oftest er interaksjoner negativt. Ha derfor god oversikt over medisinene du bruker, og rådfør deg med helsepersonell slik at medisinene du får gir den ønskede effekten. 

Du finner mer informasjon om interaksjoner på Helsenorge

Har du med deg reseptpliktige legemidler på reise, må du alltid være forberedt på å kunne dokumentere at du er eier av medisinen. Medisinen bør oppbevares i originalembalasjen fra produsent.

Se mer om medisin på reise utenfor Norge

Du får alltid den behandlingen legen har bestemt selv om apoteket gir deg en medisin med et annet navn. Hensikten med medisinbytte er at du eller folketrygden ikke skal betale mer enn nødvendig for behandlingen når patentbeskyttelsen av et legemiddel er gått ut. Legemiddelverket vurderer hvilke medisiner som skal være byttbare. Ordningen kalles medisinbytte i apotek eller generisk bytte. Medisiner til dyr er ikke omfattet av denne ordningen.

Si ja til bytte - informasjonsside om medisinbytte (Apotekforeningen)

H-reseptlegemidler er legemidler finansiert av Helseforetakene, mens legemidler på blå resept finansieres av Folketrygden. I motsetning til legemidler på blå resept, der du må betale en egenandel (39% av kostnaden), er det ingen egenandel for H-reseptlegemidler.

 

Fra 1. januar 2021 kan du oppleve at apoteket bytter legemidlet på din H-resept til et tilsvarende, rimeligere legemiddel som er likeverdig som det du vanligvis har fått. Generisk bytte gjelder kun for de preparatene som er ført opp på Legemiddelverkets bytteliste og som Legemiddelverket dermed har vurdert som faglig likeverdige. Dette generiske byttet er tilsvarende for generisk bytte på blå resept.

Dersom du ikke ønsker dette byttet, må du ta kontakt med rekvirerende lege. I motsetning til ved generisk bytte på blå resept kan du ikke selv velge å betale mellomlegget.

Rekvirerende lege kan reservere seg mot at det gjennomføres generisk bytte

 

Les mer om H-resept: https://www.helsenorge.no/medisiner/legemidler-paa-h-resept/

Les mer om blå-resept: https://www.helsenorge.no/betaling-for-helsetjenester/blaresept/

Les om finansiering av legemidler her: https://www.helsedirektoratet.no/tema/legemidler/legemiddelfinansiering/refusjon-av-legemidler 

Et nyttig oppslagsverk for å finne informasjon om medisinen du bruker er Felleskatalogen. Her finner du informasjon om alle medisiner som har markedsføringstillatelse i Norge. Blant annet kan du finne informasjon om:

Pakningsvedlegg

Her finner du opplysninger om hva medisinen er og hva den brukes mot. Du finner også informasjon om hva du må vite før du tar medisinen, hvordan du skal bruke den, mulige bivirkninger og hvordan du skal oppbevare medisinene.

Søk etter pakningsvedlegg for din medisin her

Instruksjonsfilmer 

Det er laget noen instruksjonsfilmer for utvalgte medisiner. Se oversikt over tilgjengelige instruksjonsfilmer her

Instruksjonsfilmer for bruk av inhalatorer er samlet her

Riktig bruk av inhalatoren er viktig for deg som har astma eller kols. Med riktig bruk kan du få bedre utbytte av medisinene dine, bedre kontroll over sykdommen og bedre livskvalitet.                                                                   I sykehusapoteket kan du få gratis veiledning i hvordan du bruker inhalasjonsmedisinene dine.Se mer om vår inhalasjonsveiledningDu finner mer informasjon om bruk av inhalator og inhalasjonsveiledning på Helsenorge

Eldre behandles ofte for flere sykdommer og må derfor bruke mange medisiner samtidig. Det øker faren for bivirkninger og interaksjoner. Noen medisiner og medisinkombinasjoner kan være direkte farlige for eldre og bør helst unngås. En gradvis opp- og nedtrapping kan og være viktig da noen medisiner virke sterkere og lengre hos eldre enn hos unge. 

Du finner mer informasjon om eldre og medisin på Helsenorge

Graviditet

Det er viktig å behandle alvorlig sykdom under svangerskapet, både av hensyn til den gravide og fosteret hun bærer. Målet er å gi den gravide god behandling uten at fosteret påvirkes uheldig. 

 

Du finner mer informasjon om graviditet og amming på Helsenorge

Du finner mer informasjon om trygg mammamedisin

Amming og medisiner

Målet er at flest mulig mødre ammer barna sine – og at vi unngår at spedbarn får uheldige virkninger av den medisinen mor tar. 

Du finner mer informasjon om amming og medisiner på Helsenorge

Du finner mer informasjon om trygg mammamedisin

Råd om medisinbruk

    Sist oppdatert 06.12.2021