logo Sykehusapotek Nord

Medisinstart

Fra 2.mai tilbyr Sykehusapotek Nord tjenesten Medisinstart

I desember 2017 vedtok Stortinget innføring av en treårig prøveordning med oppstartveiledning (Medisinstart) i apotekene i 2018. Tjenesten er offentlig finansiert og pasienten betaler ingen egenandel.  Fra 2.mai tilbyr Sykehusapotek Nord tjenesten i sine sykehusapotek i Tromsø, Bodø og Harstad.


Medisinstart er for pasienter som skal starte opp med et nytt legemiddel til behandling av hjerte og karsykdom. Hensikten er å gi pasienten bedre kunnskap om hvordan legemidlene skal brukes, skape økt trygghet og motivasjon til å følge behandlingen og dermed bidra til at legemidlene tas i samsvar med legens ordinasjon.

Medisinstart består av to samtaler mellom pasient og farmasøyt som gjennomføres 1-2 uker og 3-5 uker etter oppstart av det nye legemidlet.
Hver samtale tar inntil 15 minutter, og det snakkes om gode vaner for legemiddelbruk, kunnskap om og forståelse for behandlingen og praktiske utfordringer med å bruke legemidlene.

Medisinstart startes ved henvisning fra lege, eller ved at pasienten selv etterspør tjenesten.  Samtalene gjennomføres av en farmasøyt som har fullført ett obligatorisk opplæringsprogram for tjenesten og er godkjent av apoteker.

Bakgrunnen for den etablerte tjenesten er Apotekforeningens Medisinstartstudie fra 2014-2015. Konklusjonen fra denne studien var at pasientene som fikk veiledningssamtale med farmasøyt brukte legemidlene «riktigere»  enn pasientene i kontrollgruppen.
Veiledning i forbindelse med oppstart av nytt legemiddel er for øvrig en etablert tjeneste i både Storbritannina og Danmark. Evaluering av den britiske tjenesten viste at den var både kostnadseffektiv samt førte til riktigere legemiddelbruk.


Ta gjerne kontakt med Sykehusapoteket for mer informasjon eller gå til http://www.apotek.no/medisinstart2018.


Sist oppdatert 07.05.2018