logo Sykehusapotek Nord

Alt om resept

Alle typer resepter kan hentes ut hos våre sykehusapotek. Hva det koster for deg å ta ut medisinene du har fått foreskrevet av lege, avhenger av hvilken type resept du har fått og hvilke regler for refusjon som gjelder.

Fra 1. januar 2019 trådte forskriftsendringer for pasientens legemiddelliste i kraft. Endringen er et viktig steg mot tryggere legemiddelbehandling. Helsepersonell som behandler deg har nå enklere tilgang til å se dine legemidler.

​Det er ikke lenger er et krav om at leger må innhente ditt samtykke for å kunne se dine legemidler. 
I stedet får du en rettighet til å blokkere helsepersonell fra innsyn. Dette kan du selv gjøre på helsenorge.no, eller du kan få hjelp ved å ringe 800HELSE.

Bilde til facebook-resp-formidl.png

Hvit resept

Medisiner på hvit resept betales i hovedsak av pasienten selv.  

Noen medisiner på hvit resept dekkes av bidragsordningen. For mer informasjon, ta kontakt med ditt lokale apotek.

Mer informasjon om hvit resept og bidragsordningen på helsenorge.no

Blå resept

Medisiner på blå resept skrives ut for pasienter som har kronisk sykdom og behov for langvarig behandling. Du får som hovedregel utlevert medisiner for tre måneders forbruk og betaler egenandel.  For mer informasjon, ta kontakt med ditt lokale apotek.

Kjekt å vite om vedtak fra HELFO

Har du fått vedtak fra HELFO? Hver gang du oppsøker et nytt apotek må du vise frem vedtaket.  

Mer informasjon om blå resept på helsenorge.no.

H-resept

H-resepter (Helseforetak-resepter) er resepter på medisiner som finansieres av spesialisthelsetjenesten. Hvis du får medisiner på H-resept er disse gratis for deg som er pasient.

E-resept er en elektronisk resept, den kan både være blå, hvit eller en H-resept. Legen sender resepten til Reseptformidleren. Og resepten kan hentes ut på et hvilket som helst apotek. For å få utlevert reseptbelagte medisiner på e-resept må du legitimere deg. 

Se dine e-resepter på helsenorge.no

Individuell søknad: Har legen din søkt om refusjon av dine utgifter til medisiner? Sykehusapotekene har mulighet til å levere ut medisiner for en måned mens du venter på svar fra HELFO.

Les om Én-månedsregelen for sykehusapotek

Mer informasjon finner du på

Husk at du må ha fullmakt for å hente medisiner for andre unntatt egne barn under 16 år. Fyll ut et fullmaktsskjema og ta med deg dette når du skal hente ut medisiner.

 Fullmaktsskjema - medisiner på resept

Ta med:

  • Ferdig utfylt fullmaktsskjema
  • Egen legitimasjon
  • Den som skal ha legemiddelet sin legitimasjon

Ansvaret for frikortordningen ligger hos Helseøkonomiforvaltningen (HELFO). Mer informasjon finner du på www.helfo.no

 

Informasjon om egenandelstak 1

 

Har du liste over medisinene dine? Både apotek og lege må vite hvilke medisiner du bruker. Be fastlegen din om å skrive ut en medisinliste for deg og sørg for at du har den med deg.

Les mer om medisinliste på Helsenorge

Dersom du skal ha med deg medisiner på reise kan det være nyttig å lese gjennom dette:

Medisin på reise (helsenorge.no)

 

Sist oppdatert 15.07.2021