logo

Styremøter

Her finner du sakspapirer og protokoller fra Styremøtene i Sykehusapotek Nord HF for de siste to årene. Dersom du ønsker sakspapirene fra tidligere avholdte styremøter, ta kontakt på foretak@sykehusapotek-nord.no

​Styremedlemmer:

En kvinne som smiler til kameraet

Grete Ellingsen, styreleder

Styreleder siden mars 2020.

Grete Ellingsen er utdannet jurist, og har blant annet vært ordfører i Sortland for Høyre, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Hun har flere styreverv og er nå administrerende direktør i Nordområd AS. Grete er bosatt på Sortland.

En mann med skjegg

Gunnar Skov Simonsen, nestleder

Oppnevnt som nestleder i styret fra 2019. Gunnar Skov Simonsen er utdannet lege ved UiT-Norges Arktiske Universitet (1990) og spesialist i medisinsk mikrobiologi (2000). Doktorgrad om antibiotikaresistens og epidemiologi. Leder av Norsk Overvåkingssystem for Antibiotikaresistens (NORM) fra 2000 og norsk representant ved Det europeiske smittevernsenteret (ECDC) og Verdens helseorganisasjon (WHO) innenfor resistensovervåking. Avdelingsleder for mikrobiologi og smittevern i UNN HF fra 2004. Professor II ved UiT-Norges Arktiske Universitet fra 2011 med tilknytning til Harvard Medical School (Boston, USA) (2012-2013) og University of KwaZulu-Natal (Durban, Sør-Afrika) (2014-2020). Simonsen er varamedlem til styret ved Veterinærinstituttet. Gunnar er bosatt i Tromsø.

En kvinne som smiler til kameraet

Catarina Sivertsen, Ansattvalgt styremedlem

Catarina Sivertsen ble valgt inn i styret i mars 2022, hun er apotektekniker ved Sykehusapoteket i Bodø og hovedtillitsvalgt for Farmasiforbundet/Parat i Sykehusapotek Nord. Hun startet å jobbe i apotek i 2010 og var ferdig utdannet i 2011. Catarina har siden da jobbet seg opp både i stillingsprosent og arbeidsoppgaver i andre apotekkjeder før hun startet i Sykehusapoteket i Bodø i 2015. Catarina har vært plasstillitsvalgt for Sykehusapoteket i Bodø. Catarina er bosatt i Bodø.

En person i blå skjorte

Ellen Marie Mellingen, Ansattvalgt styremedlem

Ansattvalgt styremedlem siden mars 2020. Ellen Marie Mellingen er utdannet farmasøyt (Master i farmasi) fra Universitetet i Tromsø fra 2007. Hun jobber i dag som rådgivnings- og klinisk farmasøyt ved Sykehusapoteket i Bodø, avdeling Helgeland, hvor hun også er tillitsvalgt for farmasøytene i Norges Farmaceutiske Forening. Tidligere har hun jobbet som farmasøyt og apoteker i Apotek 1. Hun er bosatt i Mo i Rana.

En mann med briller

Lars Småbrekke, styremedlem

Styremedlem siden 2015. Småbrekke er utdannet Cand.pharm, MPublic Health, PhD, og har I dag stilling som professor ved Institutt for farmasi, UiT Norges arktiske universitet. Han har arbeidet til sammen ca. 20 år i sykehus/sykehusapotek. Medlem i Bivirkningsnemda og Blåreseptnemda i flere perioder. Han har vært tilsatt ved UiT Norges arktiske universitet siden 2009. Bosatt i Tromsø.

En mann med briller

Morten Støver, styremedlem

Oppnevnt i mars 2022. Morten Støver er utdannet siviløkonom fra BI 1982.  Han har arbeidet i bank det meste av sin yrkeskarriere (Nordlandsbanken og DNB fra 1984 til 2020). Etter 2020 har ulike styreverv vært hovedbeskjeftigelsen. Han har hatt flere lederroller, adm. dir i Nordlandsbanken 2002-2012 og divisjonsdirektør i DNB fra 2003-2020. Har hatt en rekke styreverv innen DNB konsernet. Etter 2020 har han styreverv som styreleder i blant annet i Rana Gruber ASA, Eksportfinansiering Norge, Løvold Solutions AS, Elektro AS og Nofir AS.  Videre er han styremedlem i Seaworks AS. Han er bosatt i Bodø.

En person som smiler for kameraet

Sylvi Pedersen Vatne, styremedlem

Styremedlem siden mars 2022. Vatne er utdannet sykepleier fra UiT Norges arktiske universitet, med videreutdanning innen rehabilitering, hun er også høgskolekandidat i kulturfag m/religion. I dag er Vatne freelance sykepleier, for tiden lærerveileder for sykepleierstudenter i praksisfeltet. Vatne er også sametingsrepresentant (fra 2021), sitter i Sametingets Kontrollutvalg og i Oppvekst,- omsorg- og utdanningskomiteen. Hun har jobbet som sykepleier siden 2009, og vært leder i flere år i både offentlig og privat sektor. Vatne har vært vara i flere perioder på Sametinget, medlem i Samisk Kulturråd, sittet i politiske styreverv, vært vara til kommunestyret i Karlsøy Kommune og der blant annet også nestleder i Helse- og sosialutvalget. Bosatt i Manndalen i Kåfjord Kommune. 

 
Sist oppdatert 17.06.2021