logo Sykehusapotek Nord

Styremøter

Her finner du sakspapirer og protokoller fra Styremøtene i Sykehusapotek Nord HF for de siste to årene. Dersom du ønsker sakspapirene fra tidligere avholdte styremøter, ta kontakt på foretak@sykehusapotek-nord.no

Styremedlemmer:

Portrettbilde av Håvard Horn

Håvard Horn

Styreleder

Styreleder siden februar 2024.

Håvard Horn er farmasøyt, med Master i Farmasi fra Institutt for Farmasi i Tromsø. Horn jobber i dag som Kvalitetsdirektør i havbrukskonsernet Nordly Holding AS, har vært apoteker i mange år og har også erfaring fra sykehusfarmasien. Har hatt flere styreverv, og har vært kommunestyre representant for Høyre sist i årene 2019-2023 i Vestvågøy kommune. Håvard er bosatt på Leknes i Lofoten.

En mann med briller

Lars Småbrekke

Nestleder

Styremedlem siden 2015. Småbrekke er utdannet Cand.pharm, MPublic Health, PhD, og har I dag stilling som professor ved Institutt for farmasi, UiT Norges arktiske universitet. Han har arbeidet til sammen ca. 20 år i sykehus/sykehusapotek. Medlem i Bivirkningsnemda og Blåreseptnemda i flere perioder. Han har vært tilsatt ved UiT Norges arktiske universitet siden 2009. Bosatt i Tromsø.

Anna Arnesen

Anna Arnesen

Ansattvalgt styremedlem siden mars 2024. Anna Arnesen er utdannet farmasøyt (Master i farmasi) ved Universitetet i Tromsø fra 2010. Hun jobber i dag som rådgivnings- og klinisk farmasøyt ved Sykehusapoteket i Hammerfest. Hun er tillitsvalgt for farmasøytene i Norges Farmaceutiske Forening lokalt og i foretaket. Tidligere har hun jobbet som farmasøyt ved Ditt Apotek / VitusApotek Isbjørn.

En kvinne som smiler til kameraet

Catarina Sivertsen, Ansattvalgt styremedlem

Catarina Sivertsen ble valgt inn i styret i mars 2022, hun er apotektekniker ved Sykehusapoteket i Bodø og hovedtillitsvalgt for Farmasiforbundet/Parat i Sykehusapotek Nord. Hun startet å jobbe i apotek i 2010 og var ferdig utdannet i 2011. Catarina har siden da jobbet seg opp både i stillingsprosent og arbeidsoppgaver i andre apotekkjeder før hun startet i Sykehusapoteket i Bodø i 2015. Catarina har vært plasstillitsvalgt for Sykehusapoteket i Bodø. Catarina er bosatt i Bodø.

En person som bruker briller

Eva Håheim Pedersen

Styremedlem

Eva Håheim Pedersen er utdannet sykepleier og har hovedfag i helsefag fra Universitet i Tromsø. Hun har arbeidet 11 år ved Høgskolen i Finnmark og har 20 års ledererfaring som klinikksjef og administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF og klinikkdirektør i Vestre Viken HF. Eva er bosatt i Lier kommune  

En mann med briller

Morten Støver

Styremedelem

Oppnevnt i mars 2022. Morten Støver er utdannet siviløkonom fra BI 1982.  Han har arbeidet i bank det meste av sin yrkeskarriere (Nordlandsbanken og DNB fra 1984 til 2020). Etter 2020 har ulike styreverv vært hovedbeskjeftigelsen. Han har hatt flere lederroller, adm. dir i Nordlandsbanken 2002-2012 og divisjonsdirektør i DNB fra 2003-2020. Har hatt en rekke styreverv innen DNB konsernet. Etter 2020 har han styreverv som styreleder i blant annet i Rana Gruber ASA, Eksportfinansiering Norge, Løvold Solutions AS, Elektro AS og Nofir AS.  Videre er han styremedlem i Seaworks AS. Han er bosatt i Bodø.

En person som smiler for kameraet

Sylvi Pedersen Vatne, styremedlem

Styremedlem siden mars 2022. Vatne er utdannet sykepleier fra UiT Norges arktiske universitet, med videreutdanning innen rehabilitering, hun er også høgskolekandidat i kulturfag m/religion. I dag er Vatne freelance sykepleier, for tiden lærerveileder for sykepleierstudenter i praksisfeltet. Vatne er også sametingsrepresentant (fra 2021), sitter i Sametingets Kontrollutvalg og i Oppvekst,- omsorg- og utdanningskomiteen. Hun har jobbet som sykepleier siden 2009, og vært leder i flere år i både offentlig og privat sektor. Vatne har vært vara i flere perioder på Sametinget, medlem i Samisk Kulturråd, sittet i politiske styreverv, vært vara til kommunestyret i Karlsøy Kommune og der blant annet også nestleder i Helse- og sosialutvalget. Bosatt i Manndalen i Kåfjord Kommune. 

                        

                       Kommende styremøter

                       Sist oppdatert 13.05.2024