logo Sykehusapotek Nord

Miljø

De regionale helseforetakene i Norge sluttet seg til Rammeverk for miljø og bærekraft i spesialisthelsetjenesten i 2021. Dette betyr at alle helseregioner og tilhørende helseforetak nå jobber for å nå felles mål med utgangspunkt i FN sine bærekraftsmål.  
 
Sammen med de øvrige helseforetakene i Helse Nord har vi laget et miljøstyringssystem som gjelder for alle helseforetakene i regionen. Systemet er inspirert av ISO 14001. Hvert år vurderer vi hvilken påvirkning vi som virksomhet har på miljøet. Denne vurderingen ligger til grunn når vi velger våre miljømål. Miljømål i Sykehusapotek Nord HF skal bidra til overordnede mål i spesialisthelsetjenesten i Norge. 

 
Dette er våre fokusområder: 
                               
Hos oss skal vi ha miljøbevisste medarbeidere i alle deler av organisasjonen. Alle    våre medarbeidere gjennomfører et obligatorisk e-læringskurs om ytre miljø. Kurset bidrar til økt kjennskap til egen rolle i miljøarbeidet, med fokus på hva den enkelte kan bidra med.

Vi skal reise mindre med fly og vi skal ha færre tjenestereiser med egen bil, slik bidrar vi til spesialisthelsetjenestens mål om en reduksjon av CO2 med 40% fra 2019til 2030.

I anbudskonkurranser stiller vi miljøkrav til våre leverandører. 

Vi skal redusere til et minimum andel legemidler i egne lager som på grunn av de er utgått på dato, åpnet pakning eller av and re årsaker må kastes. Vi skal redusere antall dokumenter som lagres, og antall lagringsplasser for samme dokument.

Sist oppdatert 15.07.2021