logo Sykehusapotek Nord

Kompetanse

Vi har stort fokus på kompetanseutvikling hos våre ansatte. Dette er viktig for at vi skal kunne tilby gode farmasifaglige tjenester til sykehusene og våre apotekkunder. Hos oss samarbeider blant annet apotekteknikere, farmasøyter, sykepleiere og merkantilt personell for å yte best mulig tjenester og service til våre kunder.

Sykehusapotek Nord sikrer tilgang til legemidler til sykehusene og til våre apotekkunder. Vi jobber kontinuerlig for å sikre at legemidler leveres ut med rett og god informasjon for slik å bidra til riktig legemiddelbruk i samfunnet og i sykehusene. I tillegg tilbyr vi farmasøytiske tjenester, som for eksempel inhalasjonsveiledning, vaksinasjon, klinisk farmasi, produksjon av legemidler, rådgivning og opplæring både til sykehusets ansatte og pasienter.

Vanlige yrkesgrupper i Sykehusapotek Nord:

Har mastergrad i farmasi, som er en femårig universitetsutdanning. Provisorfarmasøyten har ekspedisjonsrett, dvs. har selvstendig rett til å ekspedere legemidler etter resept og rekvisisjon.

Har bachelorgrad i farmasi, dvs. treårig høyskoleutdanning. Også reseptarfarmasøyten har ekspedisjonsrett.

Har ikke ekspedisjonsrett, men har likevel viktige oppgaver i forbindelse med service- og kundekontakt, informasjon til publikum, varebehandling og kontorarbeid. Apotekteknikerutdanningen er en utdanning i videregående skole innenfor studieretning for helse- og sosialfag.

Sist oppdatert 20.07.2021